ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

กีฬาเทศบาลสัมพันธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 PDF Print
กิจกรรม
Written by office   
Tuesday, 27 December 2011 10:42
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธุ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่  7 
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธุ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่  7  ระหว่างวันที่  13 - 16  ธันวาคม  2554  ณ  สนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน  อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  เทศบาลจตุรพักตรพิมานเป็นเจ้าภาพ  โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า 
"เมืองพรหมเกมส์"


001     002

003     004

005     006

007
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com