ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

งานบวงสรวงศาลหลักเมือง (หลวงปู่แก้ว)
กิจกรรมกองทุน
ภาพงานบวงสรวงศาลหลักเมือง(หลวงปู่แก้ว)  ในวันที่  31  ธันวาคม  2555 
ณ  เกาะหนองบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด


DSC09498     DSC09511
DSC09506     DSC09511
DSC09552     DSC09556
DSC09562     DSC09564
DSC09569     DSC09570
DSC09571     DSC09573
DSC09575     DSC09576
DSC09578     DSC09579
DSC09593     DSC09595
DSC09697     DSC09597
DSC09600     DSC09604
DSC09605     DSC09612
DSC09614     DSC09617
DSC09624     DSC09632
DSC09641     DSC09644
DSC09645     DSC09647
DSC09658     DSC09659
DSC09660     DSC09661
DSC09665     DSC09668
DSC09676     DSC09677
DSC09678     DSC09686
DSC09690     DSC09691
DSC09695     DSC09701
DSC09703     DSC09704
DSC09722     DSC09725
DSC09728 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com