ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
กิจกรรมกองทุน
ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2555 
          เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี  2555  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2555  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์  และเกาะหนองบัวแดง  มีประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ร่วมงานจำนวนมาก

1     2
3     4
5     6
7     9
10     11
12     13
14     15
16     17
18     19
20     21
22     23
27     28
29     30
31     33
34     35
36     37
38     39
40     41
42     43
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com