ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

โครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
กิจกรรมกองทุน

        เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา  โดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ 
ในระหว่างวันที่  15 - 17  สิงหาคม  2555  ณ  วัดในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

DSC08352     DSC08353

DSC08356     DSC08357

DSC08358     DSC08359

DSC08362     DSC08363

DSC08365     DSC08369

DSC08372     DSC08373

DSC08377

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com