ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด 2556
กิจกรรมกองทุน
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด  ประจำปี  2556 

IMG_0004     IMG_0004_2
IMG_0005_2     IMG_0022IMG_0010_2     IMG_0024
IMG_0011_2     IMG_0027
IMG_0030     IMG_0034
IMG_0035     IMG_0039
IMG_0048     IMG_0055
IMG_0067     IMG_0077    
  
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com